O nas

Grupa Technika stanowi zespół podmiotów ukierunkowanych na kompleksowe i synergiczne realizowanie zadań związanych z tworzeniem prawidłowych relacji pomiędzy aktywnością człowieka a środowiskiem naturalnym.

Kluczowym obszarem jest poszukiwanie, wdrażanie i dostarczanie rozwiązań dotyczących maksymalizacji efektu ekologicznego w gospodarce odpadowej. Codziennie łączymy skuteczność metod i technologii z ekonomiką ich stosowania.

Jedną z kluczowych zasad przyświecających naszej działalności i wizji rozwoju jest:

KAŻDA MATERIA MA ZASTOSOWANIE

Zgodnie z tym założeniem podejmujemy skuteczne wysiłki dla projektowania nowych oraz dopasowywania istniejących technik i technologii, które pozwalają wykorzystać materię zawartą w odpadach, w celu otrzymania produktów o charakterystyce umożliwiającej ich zastosowanie do ochrony lub/i odbudowy naturalnych cech środowiska.
Aby efektywnie realizować zadania i wyzwania, które sobie stawiamy, tworzymy trwałe relacje z naszymi partnerami, jakimi są jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa komunalne oraz prywatne.

Grupa Technika posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska, które zostało znacznie wzbogacone w związku z rozpoczęciem w 2011 r. stałej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Grupa Technika jest właścicielem technologii BIOMIN-28 pozwalających całkowicie przetwarzać odpady w pełnowartościowe produkty stanowiące dzięki swym parametrom substytuty materiałów powszechnie stosowanych.

Właścicielami, członkami władz oraz pracownikami Grupy Technika są specjaliści w dziedzinie zarządzania, technologii, chemii, inżynierii biosystemów, prawa i ekonomii.

W 2015 roku została powołana Rada Nadzorcza w skład której wchodzą najwyższej klasy specjaliści:

Prof. dr hab. inż. Jacek Przybył

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Mirosław Hamrol

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Mec. Ewa Rutkowska-Subocz

Dentons Europe Oleszczuk sp. k.

Grupa Technika jako jedna z nielicznych oferuje naszym partnerom kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska – tj. odbiór i transport odpadów, zagospodarowanie odpadów w procesie odzysku, badania laboratoryjne, zarządzanie składowiskami, projektowanie rozwiązań.

Grupa Technika to:


upwp
2