btechnika_admin

Gleba – niedoceniany magazyn wody

Większość ludzi zapytanych jak wyobrażają sobie naturalne magazyny wody w przyrodzie, najczęściej wskazuje wyłącznie zbiorniki powierzchniowe i podziemne, cieki wodne, a także lodowce. Jednakże niewielu z nas zdaje sobie sprawę jak ważnymi magazynami H2O są gleby. Na portalu www.ekologia.pl, można znaleźć następującą definicję gleby: „Gleba – naturalna, zewnętrzna i biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej. Gleba …

Gleba – niedoceniany magazyn wody Czytaj więcej »

Jak naprawiamy to, co zaniedbane – składowisko Kolonia Żugienie Gmina Pieniężno

Składowisko – Kolonia Żugienie w Gminie Pieniężno Jak naprawiamy to, co zaniedbane… Na terenie Polski istniały i nadal istnieją składowiska odpadów komunalnych, które były eksploatowane w sposób znacząco odbiegający od zasad wynikających zarówno z wiedzy fachowej, jak również z przepisów prawa. Jednym z takich obiektów, którym mieliśmy możliwość zaopiekować się w ramach realizowanych usług rekultywacyjnych …

Jak naprawiamy to, co zaniedbane – składowisko Kolonia Żugienie Gmina Pieniężno Czytaj więcej »

Odpady i górnictwo nie muszą być problemem

Postęp cywilizacyjny z definicji przynosi korzyści dla społeczeństwa. Jednak efektem ubocznym są liczne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Eksploatacja surowców (nieodnawialnych) i masowa konsumpcja generuje wiele negatywnych skutków. Rozwój zrównoważony, który miał tworzyć wykładnię postępu, przez wiele lat pozostawał na poziomie teoretycznej i „pustej” idei. Obecnie istnieje możliwość zrównoważonego podejścia do eksploatacji i kształtowania …

Odpady i górnictwo nie muszą być problemem Czytaj więcej »

Zmiana postrzegania branży odpadowej szansą na zatrzymanie wzrostu cen za odbiór odpadów

Dynamiczne uruchomienie w 2018 r. zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami, wynikające z szeregu pożarów zmagazynowanych odpadów, na których przyjmowanie zamknęły się gospodarki azjatyckie, spowodowało obnażenie faktycznego obrazu „systemu” odpadowego w Polsce. Okazało się, że od wielu lat podtrzymywana jest, nie tylko w naszym kraju, ułuda funkcjonowania wyspecjalizowanej branży odzysku odpadów komunalnych i innych. Fikcyjność …

Zmiana postrzegania branży odpadowej szansą na zatrzymanie wzrostu cen za odbiór odpadów Czytaj więcej »

Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadowej

Znowelizowana Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadzają szereg modyfikacji w dotychczasowej gospodarce odpadami. Omówione poniżej zmiany stanowią zarówno kontynuację dotychczasowego programu gospodarki …

Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadowej Czytaj więcej »

BIQMIN-28/R – wykorzystywany w rolnictwie jako środek poprawiający właściwości gleby

BIQMIN-28/R to środek poprawiający właściwości gleby, stanowiący organiczno-mineralną masę glebotwórczą. Jest on substytutem gleby, który stwarza stabilne środowisko dla wzrostu większości roślin. Produkt ma zdolność zastępowania gleby naturalnej w miejscach, gdzie ona nie występuje oraz zwiększania grubości warstwy glebowej na obszarach, gdzie została ona z różnych przyczyn zmniejszona. Stosowane w procesie produkcji mikroorganizmy czynią BIQMIN-28/R …

BIQMIN-28/R – wykorzystywany w rolnictwie jako środek poprawiający właściwości gleby Czytaj więcej »