BIQMIN-28/R – wykorzystywany w rolnictwie jako środek poprawiający właściwości gleby

BIQMIN-28/R to środek poprawiający właściwości gleby, stanowiący organiczno-mineralną masę glebotwórczą. Jest on substytutem gleby, który stwarza stabilne środowisko dla wzrostu większości roślin.

Produkt ma zdolność zastępowania gleby naturalnej w miejscach, gdzie ona nie występuje oraz zwiększania grubości warstwy glebowej na obszarach, gdzie została ona z różnych przyczyn zmniejszona.

Stosowane w procesie produkcji mikroorganizmy czynią BIQMIN-28/R produktem humusotwórczym i są nieodzownym elementem procesu mineralizacji składników organicznych zawartych w glebie, przekształcając je w związki mineralne, a więc przyswajalne przez rośliny.

BIQMIN-28/R charakteryzuję się powtarzalną zawartością fosforu, wapnia i magnezu, znacznie wyższą w porównaniu z obornikiem. Do tego w przeciwieństwie do obornika, azot jest w formie stabilnej, przez co nie „wypala” gleby, a więc przy dłuższym magazynowaniu nie wykazuje strat. Badania potwierdzają, że około 95% substancji organicznych jest przyswojone przez rośliny w trakcie wegetacji.

Skład jakościowy produktu BIQMIN-28/R:

 • Azot ogółem – min. 0,80% (m/m)
 • Fosfor w przeliczeniu na P2O5 – min. 0,70% (m/m)
 • Potas w przeliczeniu na K2O – min. 0,08% (m/m)
 • pH w przedziale 6,2 – 8,0
 • Substancja organiczna – min. 50% (m/m)

Skład w 1 Mg produktu BIQMIN-28/R:

 • Azot ogółem: 3,6 – 6,4 kg
 • Wapno: 35 kg
 • Fosfor w przeliczeniu na P2O5: 3,15 – 5,35 kg
 • Potas w przeliczeniu na K2O: 0,36 – 0,72 kg
 • Substancja organiczna: 225 – 315 kg

Przeznaczenie produktu BIQMIN-28/R:

 • w uprawie roślin polowych, szczególnie na glebach o niskich klasach żyzności,
 • w procesach glebotwórczych, w miejscach gdzie brak ustawowo zdefiniowanej gleby,
 • na gruntach rolnych, na których występują wyraźne oznaki erozji gleb.

Korzyści dla rolnictwa przy stosowaniu produktu BIQMIN-28/R:

 • alternatywa dla znacznie droższych mineralnych nawozów wieloskładnikowych NPK,
 • kumulowanie wilgoci w glebie,
 • alternatywa dla nawozów z mikro- i makroelementami,
 • brak zjawiska „wypalania” gleby w przeciwieństwie do obornika,
 • duża efektywność na glebach słabych oraz piaskach,
 • odkwaszanie gleby poprzez ze względu na zawartość wapnia,
 • dostarczanie do gleby mikroorganizmów odpowiedzialnych za tworzenie struktury gruzełkowatej,
 • zwiększenie przez rośliny przyswajalności składników znajdujących się w glebie.