Poprawa właściwości gleby

Gleba – niedoceniany magazyn wody

Większość ludzi zapytanych jak wyobrażają sobie naturalne magazyny wody w przyrodzie, najczęściej wskazuje wyłącznie zbiorniki powierzchniowe i podziemne, cieki wodne, a także lodowce. Jednakże niewielu z nas zdaje sobie sprawę jak ważnymi magazynami H2O są gleby. Na portalu www.ekologia.pl, można znaleźć następującą definicję gleby: „Gleba – naturalna, zewnętrzna i biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej. Gleba …

Gleba – niedoceniany magazyn wody Czytaj więcej »

BIQMIN-28/R – wykorzystywany w rolnictwie jako środek poprawiający właściwości gleby

BIQMIN-28/R to środek poprawiający właściwości gleby, stanowiący organiczno-mineralną masę glebotwórczą. Jest on substytutem gleby, który stwarza stabilne środowisko dla wzrostu większości roślin. Produkt ma zdolność zastępowania gleby naturalnej w miejscach, gdzie ona nie występuje oraz zwiększania grubości warstwy glebowej na obszarach, gdzie została ona z różnych przyczyn zmniejszona. Stosowane w procesie produkcji mikroorganizmy czynią BIQMIN-28/R …

BIQMIN-28/R – wykorzystywany w rolnictwie jako środek poprawiający właściwości gleby Czytaj więcej »