Regulacje prawne w gospodarce odpadowej

Zmiana postrzegania branży odpadowej szansą na zatrzymanie wzrostu cen za odbiór odpadów

Dynamiczne uruchomienie w 2018 r. zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami, wynikające z szeregu pożarów zmagazynowanych odpadów, na których przyjmowanie zamknęły się gospodarki azjatyckie, spowodowało obnażenie faktycznego obrazu „systemu” odpadowego w Polsce. Okazało się, że od wielu lat podtrzymywana jest, nie tylko w naszym kraju, ułuda funkcjonowania wyspecjalizowanej branży odzysku odpadów komunalnych i innych. Fikcyjność …

Zmiana postrzegania branży odpadowej szansą na zatrzymanie wzrostu cen za odbiór odpadów Czytaj więcej »

Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadowej

Znowelizowana Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadzają szereg modyfikacji w dotychczasowej gospodarce odpadami. Omówione poniżej zmiany stanowią zarówno kontynuację dotychczasowego programu gospodarki …

Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadowej Czytaj więcej »