Jak naprawiamy to, co zaniedbane

Jak naprawiamy to, co zaniedbane…

Na terenie Polski istniały i nadal istnieją składowiska odpadów komunalnych, które były eksploatowane w sposób znacząco odbiegający od zasad wynikających zarówno z wiedzy fachowej, jak również z przepisów prawa.

Jednym z takich obiektów mieliśmy możliwość zaopiekować się w ramach realizowanych usług rekultywacyjnych. Stan tego obiektu, kiedy po raz pierwszy dokonywaliśmy wizji, był daleki od wyobrażeń o prawidłowo prowadzonych składowiskach odpadów.

Rok 2012 – brama wjazdowa na składowisko odpadów:

 

Wśród zasadniczych nieprawidłowości, które zastaliśmy wymienić można:

 • dowożenie i składowanie odpadów w sposób niezorganizowany, przez co istniały znaczne trudności w początkowej identyfikacji granic kwatery
 • porozwiewana folia na okalających składowisko drzewach i krzewach oraz polach
 • brak dokumentacji dotyczącej zdeponowanych przez wiele lat odpadów, co poważnie utrudniało identyfikację tzw. morfologii kwatery – co zaskakujące takimi informacjami nie dysponował również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (!)
 • brak zastosowania warstwy przesypkowej
 • brak śladów kompaktowania odpadów
 • całkowicie zdewastowane ogrodzenie składowiska
 • wylewisko osadów ściekowych z lokalnej oczyszczalni w części rowu opaskowego
 • znaczne zanieczyszczenie odpadami różnego pochodzenie terenów leśnych sąsiadujących ze składowiskiem
 • brak studni odgazowujących
 • zaniedbane piezometry
 • zarzucona odpadami wewnętrzna komunikacja na składowisku
 • niekontrolowane dowożenie odpadów przez osoby fizyczne i firmy, już po wydaniu decyzji o zamknięciu składowiska

Dokumentacja fotograficzna stanu składowiska zanim zaczęliśmy działać:

 

Jak pomogliśmy i co wykonaliśmy:

 • opracowaliśmy projekt rekultywacji
 • wdrożyliśmy indywidualną formułę współpracy z Gminą, w wyniku czego znacznie ograniczyliśmy koszty rekultywacji
 • udrożniliśmy wjazd na teren składowiska i komunikację na nim
 • wspólnie z Gminą przywróciliśmy ogrodzenie składowiska i oczyściliśmy tereny przylegające do składowiska
 • zamontowaliśmy monitoring video jedynej drogi dojazdowej do składowiska, likwidując dotychczasowe przyzwyczajenia mieszkańców polegające na nielegalnym wyrzucaniu śmieci
 • naprawiliśmy piezometry
 • przeprowadziliśmy kompaktowanie i niwelowanie kwatery składowiska
 • wykonaliśmy warstwy rekultywacyjne
 • stworzyliśmy szatę roślinną na zrekultywowanej kwaterze

Dokumentacja fotograficzna z przebiegu naszych prac:

Zastosowane przez nas rozwiązania technologiczne (BIOMIN-28) i techniczne umożliwiły Gminie uzyskać znaczące oszczędności (ponad 1,5 miliona złotych), a jednocześnie zrealizować prawidłowe zakończenie funkcjonowania i oddziaływania na środowisko kwatery składowiska.

Czy było warto? Oczywiście, ponieważ naprawienie środowiska to nasza misja i pasja.

Przewiń do góry