zapraszamy do współpracy

administracja:

Ewa Florek
tel. 61 861 61 88
e-mail: e.florek@btechnika.pl

Biuro Zarządu:

Magdalena Grodzka
e-mail: m.grodzka@btechnika.pl

Hanna Kozłowska-Pierzchała
e-mail: h.kozlowska@btechnika.pl

SPRZEDAŻ:

mobile: 501 071 374
e-mail: biuro@btechnika.pl

Obsługa techniczna:

mobile: 500 356 874
e-mail: technika@btechnika.pl

dane kontaktowe

Technika Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań
tel. 61 861 61 88, fax 61 610 03 01
technika@btechnika.pl

NIP: 779-235-85-76, REGON: 301126455, KRS: 0000331390,
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy 300.000,00 zł w całości opłacony.

masz pytania? napisz do nas