o nas

Grupa Technika jako jedna z nielicznych oferuje swoim partnerom
kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.

Technika

Głównymi kierunkami naszych działań są: odbiór i transport odpadów, zagospodarowanie odpadów w procesie odzysku (R3, R5, R10), badania laboratoryjne, prace rozwojowe, rekultywacje, zarządzanie składowiskami, projektowanie rozwiązań.

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie dla klientów z obszarów gospodarki komunalnej (m.in. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, SUW, oczyszczalnie ścieków), poszukiwania/wydobycia gazu i wody, wytwarzania energii, przemysłu rolno-spożywczego, czy rolnictwa, minimalizując przy tym negatywny wpływ oddziaływania odpadów na otaczające środowisko.

Podejmujemy skuteczne wysiłki badawcze i projektowe, które pozwalają wykorzystać materię zawartą w odpadach, w celu otrzymania produktów o charakterystyce umożliwiającej ich zastosowanie do ochrony lub/i odbudowy naturalnych cech środowiska, jak również poprawy plonowania w uprawach rolnych.

Posiadamy  szerokie doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska, które zostało znacznie wzbogacone o współpracę z jednostkami naukowymi. Stosowane przez Grupę Technika technologie stanowią naszą własność intelektualną i są oparte o wieloletnie doświadczenia, które zaowocowały uzyskaniem patentów.

Przewiń do góry