Badania laboratoryjne

Grupa Technika jako jedna z nielicznych oferuje swoim partnerom
kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.

Oferujemy badania:

  • wody
  • ścieków
  • osadów ściekowych
  • gleb
  • odpadów
  • pomiary środowiska pracy

Laboratorium środowiskowe Badania i Wdrożenia QUARK rozpoczęło działalność  w 2011 roku. Od tej pory rozwiązujemy problemy związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego, gospodarką rolną, technologiami i środowiskiem pracy. Współpracujemy z oczyszczalniami ścieków, zakładami komunalnymi, przedsiębiorstwami produkcyjnymi, jednostkami naukowymi, i innymi.

Wykonujemy badania zgodnie z najlepszą praktyką laboratoryjną, co znajduje uznanie u wszystkich klientów. Dowodem tego jest wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, który został potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB 1436.

Przewiń do góry