Górnictwo i wiercenia

Grupa Technika jako jedna z nielicznych oferuje swoim partnerom
kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.

Górnictwo i wiercenia

Świadczymy odbiór odpadów powstających podczas prac górniczych, w tym wiertniczych, związanych z poszukiwaniem gazu i kopalin.

Najczęściej odbierane kody odpadów:

01 01 02 – odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 04 12 – odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

01 05 04 – płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

01 05 07 – płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08 – płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

Przewiń do góry