Gospodarka odpadowa

Grupa Technika jako jedna z nielicznych oferuje swoim partnerom
kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.

oczyszczalnie
ścieków i suw

Grupa Technika zapewnia kompleksowe zagospodarowanie większości odpadów powstających w procesie uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków komunalnych. Zagospodarowanie odpadów w procesie odzysku (R3, R5) prowadzone jest w instalacjach zlokalizowanych na terenie całej Polski, jak i w procesie R10 poza instalacjami.

Najczęściej odbierane kody odpadów:

19 08 01 – skratki

19 08 02 – zwartość piaskowników

19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 09 03 – osady z dekarbonizacji wody

19 09 99 – inne niewymienione odpady, m.in. piasek pofiltracyjny

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Przewiń do góry