Transport odpadów

Grupa Technika jako jedna z nielicznych oferuje swoim partnerom
kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.

transport

Grupa Technika oferuje profesjonalny transport ciężarowy różnych ładunków, a w tym odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków (skratki, zawartość piaskowników, ustabilizowane komunalne osady ściekowe, odpady ze studzienek kanalizacyjnych itp.), powstających w procesach spalania (popioły, żużel itp.), czy podczas prac wiertniczych. Przewozy odbywają się głównie z wykorzystaniem własnej floty. W bardziej skomplikowanych zadaniach wspierają nas stali partnerzy posiadający stosowne zezwolenia.

W Grupie Technika transport odpadów na podstawie posiadanych zezwoleń realizują:

nr BDO: 000013526        

nr BDO: 000024166

Przewiń do góry