Zarządzanie składowiskami odpadów

Grupa Technika jako jedna z nielicznych oferuje swoim partnerom
kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.

zarządzanie składowiskami

Oferujemy usługi zarządzającego składowiskiem odpadów (m.in. prowadzenie wszystkich działań podejmowanych w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej dotyczących funkcjonowania składowiska, wyznaczenie kierownika składowiska, przejęcie odpowiedzialności za wykonane prace rekultywacyjne), w tym szczególnie:

Monitoring składowisk:

  • badania poziomu i składu wód podziemnych,
  • kontrola osiadania powierzchni składowiska i stateczności zboczy,
  • pomiar emisji gazu składowiskowego,
  • kontrola struktury i składu masy składowiska,
  • pomiar wielkości opadów atmosferycznych,
  • przekazywania wyników monitoringu wojewódzkim jednostkom inspekcji ochrony środowiska.
Przewiń do góry