konstrukcje dla rolnictwa

TECHNIKA jest producentem elementów i złożonych konstrukcji wykorzystywanych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych.

Realizujemy zamówienia dedykowane oraz powtarzalne rozwiązania konstrukcyjne związane z magazynowaniem płodów rolnych, chowem zwierząt, przetwórstwem rolno-spożywczym.

Produkcja
i montaż konstrukcji

Uprawa roślin i hodowla zwierząt składają się z szeregu etapów wymagających zastosowania najróżniejszych rozwiązań konstrukcyjnych. Pozwalają one na prawidłowy transport, magazynowanie, chów, przeładunek i inne działania. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane konstrukcje stalowe oraz mieszane gwarantują trwałość, efektywność, a także optymalizację ciągów technologicznych i logistycznych w rolnictwie.