BIQMIN-28/R – wykorzystywany w rolnictwie jako środek poprawiający właściwości gleby

BIQMIN-28/R to środek poprawiający właściwości gleby, stanowiący organiczno-mineralną masę glebotwórczą. Jest on substytutem gleby, który stwarza stabilne środowisko dla wzrostu większości roślin. Produkt ma zdolność zastępowania gleby naturalnej w miejscach, gdzie ona nie występuje oraz zwiększania grubości warstwy glebowej na obszarach, gdzie została ona z różnych przyczyn zmniejszona. Stosowane w procesie produkcji mikroorganizmy czynią BIQMIN-28/R …

BIQMIN-28/R – wykorzystywany w rolnictwie jako środek poprawiający właściwości gleby Czytaj więcej »