Gleba – niedoceniany magazyn wody

Większość ludzi zapytanych jak wyobrażają sobie naturalne magazyny wody w przyrodzie, najczęściej wskazuje wyłącznie zbiorniki powierzchniowe i podziemne, cieki wodne, a także lodowce. Jednakże niewielu z nas zdaje sobie sprawę jak ważnymi magazynami H2O są gleby. Na portalu www.ekologia.pl, można znaleźć następującą definicję gleby: „Gleba – naturalna, zewnętrzna i biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej. Gleba …

Gleba – niedoceniany magazyn wody Czytaj więcej »