Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadowej

Znowelizowana Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadzają szereg modyfikacji w dotychczasowej gospodarce odpadami. Omówione poniżej zmiany stanowią zarówno kontynuację dotychczasowego programu gospodarki …

Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadowej Czytaj więcej »