Technologie

Grupa Technika jako jedna z nielicznych oferuje swoim partnerom
kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.

BIOMIN-28

Grupa Technika jest właścicielem technologii BIOMIN-28 pozwalających całkowicie przetwarzać odpady w pełnowartościowe produkty stanowiące dzięki swym parametrom substytuty materiałów powszechnie stosowanych.

BIOMIN-28/DG oraz BIQMIN-28/R

W oparciu o zespół technologii BIOMIN-28, powstał m.in. materiał rekultywacyjno-niwelacyjny BIOMIN-28/DG, jak również substytut glebowy BIOMIN-28/R, który pod nazwą BIQMIN-28/R jest wykorzystywany w rolnictwie jako środek poprawiający właściwości gleby, dopuszczony do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. BIQMIN-28/R stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego obornika, będąc jednocześnie od niego pod wieloma względami lepszy. Nasz produkt posiada powtarzalne parametry i jest w pełni bezpieczny.

BIQMIN-28/R może być stosowany:

  • w uprawie roślin polowych, szczególnie na glebach o niskich klasach żyzności,
  • w procesach glebotwórczych, w miejscach gdzie brak ustawowo zdefiniowanej gleby,
  • na gruntach rolnych, na których występują wyraźne oznaki erozji gleb.

 Produkt posiada:

  • Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-621/16 z dnia 07.11.2016, zezwalającą na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby BIQMIN-28/R,
  • Opinię Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dotyczącą rolniczego zastosowania środka poprawiającego właściwości gleby BIQMIN-28/R,
  • Opinię Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach z dnia 26.20.2015,
  • Atest PZH/HT-3253/2017.

BIOMIN-28/DG może być stosowany:

  • jako pełnowartościowy oraz atestowany produkt do tworzenia warstwy rekultywacyjnej i niwelacyjnej na składowiskach odpadów oraz terenach niekorzystnie przekształconych.

 Produkt posiada:

  • Opinię Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • Atest PZH nr BK/M/0508/01/2018

PATENTY

Misję Grupy Technika rozumiemy jako realizację celów ekonomicznych, także poprzez ciągłe doskonalenie i rozwój technologiczny oraz techniczny.
Potwierdzeniem jest uzyskanie już dwóch patentów dotyczących wytwarzania produktów gotowych, w oparciu o wykorzystanie procesów przetwarzania odpadów.

Przewiń do góry